Pangarap (Dreams and Aspirations)

Below is a poem I composed in Filipino class back when I was in third year High School— proof that I also know how to write in my beloved National Language. 🙂

I’m sure some people do not know it, but I love and miss Filipino class. All the nose-bleeding terminologies and weird apprehensions of novels’ plots and underlying link to the everyday Filipino life will surely be something that I will keep looking for.  (Lahat ng mga malalalim at madamdaming pagbibigay-kahulugan sa iba’t-ibang yugto ng mga nobela kasabay ng mga salitang laman ng mga ito pati na rin ang kaugnayan nila sa pang araw-araw na buhay ng isang Pilipino ay tunay na magiging isang bagay na pauilit-ulit kong hahanap-hanapin). 

I’m pretty sure Gng. Grande and Bb. Marba will be so proud of me when they see this (which I bet they won’t). ^^

Nevertheless, I bring you… PANGARAP.

Pangarap

by: Kenn Edward B. Tenorio

Ako’y batang may malalaking pangarap

Ako’y isang taong ambisyosong ganap

Ako’y desperado’t puno ng pag-agap

Panaginip ang siyang palaging kayakap;

Nais ko sana’y sa bukas, makalawa,

Ako’y makapagtapos ng kolehiya;

Dalubhasa ng sining at retorika,

Nang sa gayo’y umasenso kapagdaka.

Pangarap ko ring lahat ng kayamanan

Sa aking kamay ang siyang kababagsakan;

Nang sa gayo’y matikman ko and d’yamante,

pilak at gintong halaga ay inepable.

Nais kong malasin ang Pransiya’t Gresya,

Nais kong lakbayin ang daang Italya;

Gusto kong languyin ang mga baybayin,

akyatin ang bundok, haplusin ang hangin.

Nais kong matikman ang tamis ng labi,

Madama ang dampi ng yakap na tangi,

Malasap ang ngiting kapantay ay langit

Ni Minervang talagang napakarikit.

Nais kong magmahal at ako’y mahalin,

Nais kong makita’y magandang tanawin;

Nais ko’y ganiyan, nais ko’y ganito,

Tila walang wakas ang paghingi kong ‘to.

Ako’y isang batang maraming pangarap;

Pangarap na tila’y hindi magaganap;

Ngunit ako’y umaasa, umaasa,

Bukas ako ay may iba nang eksena!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s